foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Tel.044-242086
lamtakong04@gmail.com
Lamtakong

October 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น.ผคบ.ลำคะคอง ร่วมประชุม การพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าชลประทาน เป็นผู้แทน ผส.ชป.8 ณ สำนักงานคณะกรรมการกฎษฎีกา  กทม.

Search

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

YOUTUBE

note22     main2x   note33

เพื่อความสมบูรณ์ในการรับชมกรุณาปรับความละเอียดที่ 1024x768


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง 610 ถนนโพธิ์กลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044-242086 โทรสาร 044-242525 E-Mail : lamtakong04@gmail.com

ออกแบบและพัฒนาโดย หน่วยสื่อสารและสารสนเทศ ฝ่ายช่างกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง

ลิขสิทธิ์ © 2017 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง