foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Tel.044-242086
lamtakong04@gmail.com
Lamtakong

ผู้อำนวยการโครงการฯ

 

PO

นายโสภิญญา  เกิดสกุล

ผู้อำนวยการโครงการฯ

July 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

forking create 02 tn

วันที่ 18 มกราคม  2560 เวลา 14.00 น.เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำฯโครงกาฯลำตะคอง พร้อมด้ว หน.ปตร.โคกแฝก ร่วมตรวจสอบพื้นที่การขออนุญาตก่อสร้างาะพาน คสล.ข้ามคลองชลประทานโดยมี ผชช.ชป.8ร่วมตรวจสอบการขออนุญาตเบื้องต้น บริเวณ กม.4 + 800 ปตร.โคกแฝก

Search

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

YOUTUBE

note22     main2x   note33

เพื่อความสมบูรณ์ในการรับชมกรุณาปรับความละเอียดที่ 1024x768


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง 610 ถนนโพธิ์กลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044-242086 โทรสาร 044-242525 E-Mail : lamtakong04@gmail.com

ออกแบบและพัฒนาโดย หน่วยสื่อสารและสารสนเทศ ฝ่ายช่างกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง

ลิขสิทธิ์ © 2017 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง