foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Tel.044-242086
lamtakong04@gmail.com
Lamtakong

PO

นายโสภิญญา  เกิดสกุล

ผู้อำนวยการโครงการฯ

 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

Today 24

Yesterday 19

Week 150

Month 400

All 59106

Search

YOUTUBE

note22     main2x   note33

เพื่อความสมบูรณ์ในการรับชมกรุณาปรับความละเอียดที่ 1024x768


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง 610 ถนนโพธิ์กลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044-242086 โทรสาร 044-242525 E-Mail : lamtakong04@gmail.com

ออกแบบและพัฒนาโดย หน่วยสื่อสารและสารสนเทศ ฝ่ายช่างกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง

ลิขสิทธิ์ © 2017 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง